Menu

OdensePortal

Din lokale indgang til nettet

Odenses historie

Odense by 
Odense er Danmarks tredjestørste by med 178.210 indbyggere i 2018. Byen ligger ved Odense Å.
www.da.wikipedia.org/wiki/Odense

Odense Kommune 
Odense Kommune er landets fjerde mest folkerige kommune efter København, Århus og Aalborg.
Kommunen driver 38 folkeskoler, og der er yderligere 13 privatskoler i kommunen.
www.da.wikipedia.org/wiki/Odense_Kommune

Odense Bys Museer 
Bymuseet Møntergården, Overgade 48, Odense. 
www.odensebilleder.dk

Historiens Hus 
Stadsarkivet og Lokalhistorisk bibliotek
www.odense.dk/arkiv


Odense Kanal i 1886. Muus Pakhus på Englandskajen, set fra Møllekajen. I baggrunden ses Sct. Knuds Kirke og tårnet på det gamle rådhus.
Kunstner: Mathias Lütken (1841-1905).
www.maleriarkivet.dk ... 

Odense Havn. Muus's pakhus omkring 1904 
www.odensebilleder.dk/billedvis ... 
Odense Havn med Muus' pakhus bygget i 1885
 
Odense Å 
Odense Å er omkring 54 kilometer lang. Den har sit udspring i Arreskov Sø nordøst for Faaborg, og munder ud i Odense Fjord. I 1100-tallet gik Skt. Knuds Kloster helt ned til åen, hvor klosterets mølle, Munke Mølle, lå. 
www.da.wikipedia.org/wiki/Odense_Å
Odense Å på Historisk Atlas 
www.historiskatlas.dk/Odense ... 
 
 

Historienyt DK